Disclaimer

Disclaimer

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Pappenheim Re-integratie & Outplacement. Het is niet toegestaan om deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pappenheim Re-integratie & Outplacement. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 

De op deze website getoonde informatie wordt door Pappenheim Re-integratie & Outplacement met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

 

De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld of aangepast. Pappenheim Re- integratie & Outplacement behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.

 

Hoewel Pappenheim Re-integratie & Outplacement alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is zij niet aansprakelijk voor informatie of berichten die door gebruikers van de website via het internet worden verzonden. Bepaalde hyperlinks in deze site leiden naar websites buiten het domein van Pappenheim Re-integratie & Outplacement, die dus geen eigendom zijn van Pappenheim Re-integratie & Outplacement, maar die louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Wanneer deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Pappenheim Re-integratie & Outplacement. Hoewel Pappenheim Re-integratie & Outplacement uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Pappenheim Re-integratie & Outplacement worden onderhouden, wordt afgewezen.

 

Pappenheim Re-integratie & Outplacement sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met deze website.

 

Copyright

 

Deze website met alle onderdelen, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Pappenheim Re-integratie & Outplacement. Het is niet toegestaan om deze site geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pappenheim Re-integratie & Outplacement. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. De op deze website getoonde informatie wordt door Pappenheim Re-integratie & Outplacement met voortdurende aandacht en zorg samengesteld. Niettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op deze site wordt geregeld aangevuld of aangepast. Pappenheim Re-integratie & Outplacement behoudt zich het recht voor om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder verdere kennisgeving door te voeren.